หน้าแรก > อื่นๆ

15
  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 6
วันประกาศ
8/11/2016
วันสุดท้ายประกาศ
11/11/2016
 
14
  ขอเชิญร่วมงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559
วันประกาศ
17/10/2016
วันสุดท้ายประกาศ
4/11/2016
 
13
  ประชุมสัมมนาวิชาการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559
วันประกาศ
19/08/2016
วันสุดท้ายประกาศ
9/10/2016
 
12
  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาการขอตำแหน่งทางวิชาการประจำปี 2559 หัวข้อ "แนวทางการจัดทำผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม"
วันประกาศ
25/07/2016
วันสุดท้ายประกาศ
15/08/2016
 
11
  ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ
วันประกาศ
30/05/2016
วันสุดท้ายประกาศ
01/12/2016
 
10
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
วันประกาศ
21/04/2016
วันสุดท้ายประกาศ
14/04/2016
 
9
  เชิญชวนส่งบทความเพื่อลงพิมพ์ในวารสารรัฐสภาสาร
วันประกาศ
15/03/2016
วันสุดท้ายประกาศ
30/12/2016
 
8
  ประชาสัมพันธ์งานฉลองครบรอบ 3 ปี วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต
วันประกาศ
15/03/2016
วันสุดท้ายประกาศ
25/03/2016
 
7
  ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัย" รุ่นที่ 3-5
วันประกาศ
27/01/2016
วันสุดท้ายประกาศ
20/05/2016
 
6
  ขอเชิญนักวิจัยและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "พัฒนาต้นกล้าวิจัยในแบบบรูณาการ" ภายใต้โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)
วันประกาศ
18/01/2016
วันสุดท้ายประกาศ
25/01/2016
 
   
12