หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน

20
  ประกาศมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เรื่อง การรับข้อเสนอโครงร่างงานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2563
วันประกาศ
27/03/2020
วันสุดท้ายประกาศ
27/03/2021
  กำหนดรับข้อเสนอโครงร่างงานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2563
19
  ประกาศมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เรื่อง การรับข้อเสนอโครงร่างงานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2562
วันประกาศ
01/06/2019
วันสุดท้ายประกาศ
31/05/2020
 
18
  ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2561
วันประกาศ
09/08/2018
วันสุดท้ายประกาศ
09/09/2018
  ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ที่ดำเนินการเป็นรายบุคคลหรือเป็นทีม โดยการจัดทำต้องเสร็จสมบูรณ์ได้ภายในช่วงระยะเวลา ปีการศึกษา 2561 (บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2562)
17
  ประกาศขยายระยะเวลาเปิดรับทุนประจำปีการศึกษา 2/2560
วันประกาศ
วันสุดท้ายประกาศ
 
16
  สำนักวิจัยประกาศรับข้อเสนอโครงการปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2
วันประกาศ
23/11/2016
วันสุดท้ายประกาศ
16/12/2016
 
15
  สำนักวิจัยยินดีต้อนรับ ผศ.ดร.บุณยสฤษฎ์ เอนกสุข ผู้ประสานงานโครงการจัดทำฐานข้อมูลเครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและวิชาการท่องเที่ยวในกลุ่ม 17 จังหวัดภาคเหนือ
วันประกาศ
วันสุดท้ายประกาศ
 
14
  ประกาศรับร่างข้อเสนอโครงการปี2559
วันประกาศ
9/08/2016
วันสุดท้ายประกาศ
9/09/2016
 
13
  ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทอร์น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558
วันประกาศ
20/04/2016
วันสุดท้ายประกาศ
28/05/2016
 
12
  สถาบันคลังสมองแห่งชาติร่วมกับสกว. เข้าดูงานวิจัยโครงการ "รูปแบบการบริหารจัดการเกษตรในเมือง"
วันประกาศ
25/03/2016
วันสุดท้ายประกาศ
31/03/2016
 
11
  กิจกรรมการอบรมการเขียนอ้างอิงที่ถูกต้องและการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
วันประกาศ
21/03/2016
วันสุดท้ายประกาศ
30/03/2016
 
   
12