หน้าแรก > ข่าวสาร

26/10/2561 11:01:33

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดอบรมโครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)" ครั้งที่ 12 ในวันที่ 14 - 18 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.research.nu.ac.th ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561