หน้าแรก > ข่าวสาร

10/10/2559 13:51:01

low dose naltrexone buy

buy naltrexone 3mg areta.se where can i buy naltrexone

buy naltrexone online usa

buy naltrexone

amoxil without prescription

amoxil without insurance

cleocin

cleocin wonderlandmakeups.pl

symbicort

symbicort japex.pl

mixing zoloft and weed

mixing adderall and weed

buscopan

buscopan bambini westshoreprimarycare.com

ciproxin 500 posologia

ciproxin sciroppo blog.smartofficecloud.com

generic strattera price

free voucher online
ด้วยมหาวิทยาลัยนาชภัฎนครปฐม ร่วมกับคณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัย สำนักงานราชบัณฑิตยสภา กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The International Conference of "Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals" (UNSDGs) ในระหว่างวันที่ 28-29 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท คอนเวนชั่น (Hotel Windsor Suites & Convention) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการแลกเปลี่ยนงานวิจัยระหว่างอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาและหน่วยงานจากภายในประเทศและต่างประเทศ ได้นำเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลัก UNSDGs เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติในสหสาขาวิชา ซึ่งในการประชุมประกอบด้วยการเสวนาทางวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยแบบภาคบรรยาย (Oral Presentation) และการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) จำนวน 9 สาขา
       ในการนี้ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ขอเรียนเชิญส่งบทความร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The International Conference of "Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals" (UNSDGs) บทความวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอแบบภาคบรรยาย (Oral Presentation และผ่านกระบวนการคัดกรองของวารสารจะได้ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Thai Interdisciplinary Research Indexed by TCI of tier 1 สำหรับผู้สนใจสามารถส่งบทความและตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.unsdgs-npru.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 หรือติดต่อสำนักวิจัย โทร. 2451