หน้าแรก > ข่าวสาร

19/8/2559 13:55:01

abortion pill side effects Ph

abortion pill philippines

amoxicillin price without prescription

amoxicillin cost without insurance

buy cheap abortion pill

buy cheap abortion pill

floxin

floxin dreampix.fr

how much does an abortion cost in york pa

how much does an abortion cost in york pa

prednisolon kol

prednisolon 5 mg sharpcoders.org

medical abortion stories

medical abortion house.raupes.net

ssri antidepressants and alcohol

alcohol and antidepressants lexapro searchengineoptimization-seo.net

side effects of abortion

abortion las vegas
ด้วยโครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้จัดการประชุมสัมมนาวิชาการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 : ล้านนากับเพื่อนบ้าน เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ 8 ด้านล้านนาคดีและแสดงให้เห็นภาพรวมของการดำเนินงานดครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการเสนอผลงานวิจัยและบริการวิชาการ 8 ด้านล้านนาคดี การเสวนาร่วมกับองค์กรและมหาวิทยาลัยในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง การจัดนิทรรษการพร้อมกับการสาธิตและการแสดงศิลปวัฒนธรรม
ในการนี้โครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 259 เวลา 08.00 - 18.00 น. ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. (053) 943628ม (053) 943637 และลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.lannakadee.cmu.ac.th หรือติดต่อสำนักวิจัย มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น โทร. 2451