หน้าแรก > ข่าวสาร

26/8/2559 16:07:34

Gallery

ยินดีต้อนรับ ผศ.ดร.บุณยสฤษฎ์ เอนกสุข ผู้ประสานงานโครงการจัดทำฐานข้อมูลเครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและวิชาการท่องเที่ยวในกลุ่ม 17 จังหวัดภาคเหนือในการเข้าเยี่ยมและพูดคุยร่วมกับหัวหน้าภาควิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น