หน้าแรก > บทความ Admin

  แบบฟอร์มคำร้องขอรับบริการจากสำนักวิจัย
  กำลังโหลด...
  4/11/2558 13:45:23
  แบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการสำนักวิจัย
 
  4/11/2558 13:43:36
  จรรยาบรรณนักวิจัย
  จรรยาบรรณของนักวิจัยรศ.ดร.เดือน  คำดี *               เพื่อความเข้าใจพื้นฐานจำเป็นต้องวิเคราะห์ความหมายของหัวข้ออภิปรายก่อนดังนี้               1.    คำว่า “จรรยาบรรณ” หมายถึงหลักความประพฤติที่พึงประสงค์มีรากฐานอยู่บนศีลธรรมในศาสนาและกฎหมายบ้านเมือง นั่นก็คือศีลธรรมในศาสนามีลักษณะเป็นการชักชวนให้ปฏิ
  20/10/2558 9:28:54