หน้าแรก > บทความ ที่ได้รับการตีพิมพ์

  ระบบแผนที่ออนไลน์เพื่อรายงานแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย กรณีศึกษาตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบระบบแผนที่ออนไลน์เพื่อเก็บข้อมูลการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และ 2) พัฒนาระบบบันทึกพิกัดและรายงานสถิติแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย โดยการรวบรวมข้อมูลทางสิถิติของจุดสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้บันทึกไว้แล้วและสำร
  19/10/2559 8:33:58
  การพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต : กรณีศึกษา บ้านแม่กลางหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 
  2/3/2559 15:08:37
  การจัดทำฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์จากที่ดินใน พื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านฟ้าสวย ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
 
  2/3/2559 15:08:03
  การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาการถือครองที่ดินทางการเกษตรของเกษตรกรบ้านแม่กลางหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
 
  2/3/2559 14:21:10
  สถานการณ์เชื้อเพลิงฟอสซิลและศักยภาพพลังงานทดแทนในประเทศไทย
 
  2/3/2559 14:19:18
  สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับผู้ประกอบการ
 
  2/3/2559 14:17:30
  การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาการกระจายของชีวมวลในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง
 
  2/3/2559 14:15:39
  โครงการ SIFE กับการนักศึกษา
 
  4/11/2558 15:27:54
  การท่องเที่ยวเชิงบำเพ็ญประโยชน์กับโอกาสของกิจการ เพื่อสังคมในเขตภาคเหนือตอนบน
 
  4/11/2558 15:25:02
  Thailand's Exported Food Product Brand Naming
  felodipin prospect felodipin combination
  4/11/2558 15:19:30
  Names and Naming: Semiotic, Linguistic and Anthropological Perspectives
 
  4/11/2558 15:16:40
  เตรียมเยาวชนและวัฒนธรรมไทยให้พร้อม กับการเข้าส่ ูAEC
 
  4/11/2558 15:16:56
  แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบำเพ็ญประโยชน์ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
 
  4/11/2558 15:13:57
  ความปลอดถัย
 
  4/11/2558 15:12:07
  English in ASEAN: Key Effects
  cialis generico in farmacialink read readcialis generico in farmacialink read readcialis generico in farmacialink read readcialis generico in farmacialink read read
  4/11/2558 15:15:08
  A Semantic and Pragmatic Approach to Brand Naming: A Case Study of Thailand's Exported Food Brand Names
 
  4/11/2558 15:06:13
  Translation of Personal Pronouns in Politics-Related Texts: How to Maintain the ‘US’ and ‘THEM’ Ideology in ThaiEnglish/English-Thai Translation
 
  4/11/2558 15:03:44
  แนะนำตัวนับสถิติเว็บไซด์ฟรี ที่มีข้อมูลสำคัญครบถ้วนและฟังก์ชั่นมากมาย
  malonetta femiceptmalonetta malonrabat.site malonetta kvalmeเนื่องจากผมได้เสาะหาตัวเก็บสถิติข้อมูลด้านต่างๆของคนเข้าเว็บไซด์ ซึ่งให้บริการฟรี เสาะหาและลองมาหลายเจ้า ก็ได้ข้อสรุปมา 3 ที่ดังนี้1. Extremetracking.comข้อดี:       1.ข้อมูลสถิติสำคัญครบถ้วน, 2. โหลดเร็วมากๆ, 3.ข้อมูลจัดเป็นหมวดหมู่เข้าใจง
  10/7/2558 15:27:40
  แปลงเพลงในคอนเสิร์ต DVD แต่ละเพลง เป็น mp3 รายเพลง โดย DVD Audio Extractor
  ผมอยากแปลงเพลงใน DVD ที่มีแต่ละ chapter (ตอน หรือ รายเพลง) แล้วแปลงให้เป็น mp3 เลยโดยไม่ต้องมากำหนดจุดเริ่มต้นจุดสิ้นสุด ซึ่งถ้าต้องกำหนดจุดเริ่มต้นของการแปลงและจุดสิ้นสุดของการแปลงนั้น หลายๆโปรแกรมมันก็ทำได้ แต่ว่าผมเสาะหาอยู่นานและทดสอบหลายๆโปรแกรมในที่สุดก็ค้นพบโปรแกรมนี้ “DVD Audio Extractor” โป
  24/7/2558 15:50:20
  ทดสอบบทความ
  ทดสอบบทความ
  18/8/2558 10:59:18
  สารเร่งเนื้อแดง...เนื้อสีสดที่มากด้วยอันตราย
  alendronat 70 mgalendronat bluefish alendronat bluefish alendronat ugetabletค่านิยมการบริโภคเนื้อสีแดงสดๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อหมู คงกำลังจะหลายเป็นค่านิยมที่ผิด เพราะสีสดๆ ในเนื้อสัตว์นั้นไม่ใช่สีที่แสดงถึงความสด หากแต่เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงอันตรายจากสารแปลกปลอมที่แทรกซึมอยู่ภายใต้ชิ้นเนื้
  25/7/2559 10:49:43
  ปลูกอะไรก็ได้อย่างนั้น
  นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จคนหนึ่งเริ่มชรา และต้องการหาคนมาสืบทอดธุรกิจ แทนที่เขาจะเลือกผู้อำนวยการ หรือลูกชายของเขา แต่เขาตัดสินใจที่จะทำบางอย่างที่ต่างออกไปเขาเรียกนักบริหารหนุ่มๆ ในบริษัทของเขามารวมกัน แล้วกล่าวว่า “ถึงเวลาที่ฉันจะวางมือและเลือกคนที่จะเป็น CEO คนใหม่แล้วล่ะ และฉันก็จะตัดสินใจเลือ
  10/7/2558 15:22:44
  วิธีแก้ไข Google Panda เล่นงาน
  Google แนะนำไว้ว่า: ถ้าคุณรู้สึกว่าเว็บไซด์คุณได้รับผลกระทบจากอัลกอริทึ่มใหม่ของ google panda วิธีที่ดีที่สุดคือ การปรับปรุงคุณภาพของหน้าเว็บ และบทความในเว็บไซด์คุณ และเอาหน้าเนื้อหาของเว็บที่มีคุณภาพต่ำออกไปจากโดเมนคุณ เว็บคุณจะมีบทความคุณภาพมากขึ้นแล้วมันจะทำให้อันดับของเว็บคุณดีขึ้นวิธีการนี้เป็น
  10/7/2558 15:23:52
  ปัจจัยอะไรบ้างที่จะทำให้เว็บไซด์ เสี่ยงต่อการโดน Google Panda เล่นงาน
  Google ดูเหมือนจะเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ แต่ว่า สองวิศวกรที่เป็นกำลังหลักของ Google Panda Project  คือ Matt Cutts และ Amit Singhal ก็ได้บอกใบ้ไว้ในการให้สัมภาษณ์ (ขอรำลึกให้ผู้อ่านเข้าใจนิดนึง google panda คือ ระบบ algorithm แบบใหม่ของ google ที่จะช่วยให้ผลการค้นหาที่ปรากฎ มีประสิทธิภาพมากย
  10/7/2558 15:24:46
  เทคโนโลยีกับความพอเพียง
  หลังจากค่ายยักษ์ใหญ่เปิดตัวมือถือรุ่นใหม่เพียงไม่นาน กระแสตอบรับจากคนทั่วทุกมุมโลกก็โหมกระหน่ำ เห็นได้จากยอดจองที่สูงเป็นตัวเลขหลักล้านด้วยระยะเวลาเพียงวันเดียว ก็แสดงให้เห็นเป็นอย่างดีถึงความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน นี่ยังไม่นับปรากฏการณ์ที่ยอมอดตาหลับขับตานอนไปจับจองพื้นที่หน้าห้างสรรพสินค
  10/7/2558 15:29:40
  ภาพรวม ITIL
  จากบทความตอนที่แล้วที่กล่าวถึง ประวัติความเป็นมาของ ITIL  ว่า ITIL คือชุดหนังสือที่แนะนำแนวคิดและกระบวนการทั้งหมดของ IT Service Management ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 จนถึงปี 2011 มีการปรับปรุงเป็น ITIL 2011  ซึ่งประกอบไปด้วย 5 แกนหลัก  คือ Service Strategy, Service Design, Service Transition, 
  10/7/2558 15:31:03
  กฟน. กับสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแรกในกรุงเทพฯ
  abortion clinics chicagoclick cost of an abortion goabortion clinics chicagoclick cost of an abortion goabortion clinics chicagoclick cost of an abortion goabortion clinics chicagoclick cost of an abortion goเมื่อกล่าวถึงการไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน. ชาวบ้านชาวเมืองอย่างเราๆ คงนึกถึงบิลค่าไฟฟ้าและหนุ่มๆ
  10/7/2558 15:32:10